Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008.god., str. 81-107


FIZIČKA STRUKTURA URBANOG PROSTORA
 
UDK: 711.41
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dr Ivan Hegediš
 
 Rezime:
 Grad je prostor komunikacija u kojem komuniciraju ljudi međusobno, pojedinac sa grupom, a građani sa urbanim okruženjem u celini. On je najsloženiji komunikacijski sistem, a pre svega, materijalna podloga, okruženje komunikacije. Pojava marketing znakova u tom prostoru rezultat je promena u društveno-ekonomskim odnosima koji su se razvijali u jednom dugom istorijskom periodu. Ovaj vid komunikacije predstavlja aktuelni preovlađujući set znakova u savremnom urbanom prostoru. Njegov uticaj se manifestuje u različitim stepenima osvajanja fizičkih struktura grada, od uklapanja u istorijske slojeve do apsolutne dominacije. Uticaj se odražava na arhitekturu, urbanu opremu i celokupni urbanitet grada.
 
 Ključne reči: