Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
Četvrt veka Građevinskog fakulteta Subotica , 1999.god., str. 15-22


KONCESIJE - MOGUćNOST PODSTICANJA UBRZANOG PRIVREDNOG RAZVOJA
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Branislav Ivković
 
 Rezime:
 
 
 Ključne reči: