Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
Četvrt veka Građevinskog fakulteta Subotica , 1999.god., str. 5-14


BUKA KO PROBLEM DANAšNJICE. KONSTRUKTIVNA BUKA I MOSTOVSKA KONSTRUKCIJA KAO NJEN IZAZIVAč
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nikola Hajdin
 
 Rezime:
 
 
 Ključne reči: