Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
Четврт века Грађевинског факултета Суботица , 1999.год., стр. 15-22


Концесије - могућност подстицања убрзаног привредног развоја
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бранислав Ивковић
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи: