Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 993-998


ZAHTEVI EVROPSKE I NACIONALNE TEHNIČKE REGULATIVE U OBLASTI SAOBRAĆAJNE BUKE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.132
UDK: 534.836:349.6(4)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ilić, Vladan; Orešković, Marko
 
 Rezime:
 Izloženost buci, koja je viša od prihvatljivog nivoa, dovodi do negativnog uticaja na zdravlje ljudi. Zbog toga je neophodno izbeći, sprečiti ili smanjiti štetni uticaj buke. To je dugotrajan proces koji obuhvata donošenje tehničke regulative, određivanje obavezujućih graničnih vrednosti, propisivanje mera, kao i izvršavanje istih, edukaciju stanovništva i niz ostalih aktivnosti. U radu su prikazani neophodni preduslovi za ispunjavanje osnovnih zahteva evropske i nacionalne tehniče regulative vezane za saobraćajnu buku.
 
 Ključne reči:
 Sobraćajna buka, tehnička regulativa, dozvoljene vrednosti