Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 987-992


UTICAJ POVRŠINSKIH KARAKTERISTIKA PUTA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.131
UDK: 625.089.11:539.622:614.862/.864
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Trpčevski, Filip; Fric, Sanja; Ilić, Vladan
 
 Rezime:
 Jedna od najvažnijih površinskih karakteristika puta, koja u značajnoj meri utiče na bezbednost saobraćaja, jeste ukupna raspoloživa vrednost trenja. Kako bi se pristupilo relevantnim analizama stanja putne mreže, od presudne je važnosti koristiti kvalitetne merne uređaje. Merenja moraju rezultirati preciznim i upotrebljivim georeferenciranim podacima. U radu će biti analizirano stanje putne mreže Srbije na osnovu mikroteksture, odnosno trenja između pneumatika i kolovoza.
 
 Ključne reči:
 Bezbednost saobraćaja, trenje, merni uređaji, mikrotekstura