Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 823-828


KREIRANJE IDENTITETA URBANE SREDINE KROZ INOVACIJU – PRIMER ROTERDAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.111
UDK: 711.41(492Roterdam)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Čamprag, Nebojša
 
 Rezime:
 Iako često kritikovana zbog odsustva značenja i osobenih karakteristika, savremena arhitektura se paradoksalno našla pred izazovom da uspostavi različitost urbanih sredina. Samo savremeni dizajn koji podrazumeva izvesne kvalitete osobenosti bi mogao da odgovara takvoj svrsi. Roterdam u Holandiji je primer savremenog, inovativnog urbanog dizajna, kao moćnog sredstva za uspostavljanje prepoznatljivog urbanog identiteta, čak i u okvirima evropskih gradova.
 
 Ključne reči:
 Identitet urbane sredine, kreiranje identiteta, graditeljsko nasleđe, inovativni dizajn, Roterdam