Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 799-805


SUBJEKTIVNI OSJEĆAJ TOPLOTNOG KOMFORA NA RADNOM MJESTU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.108
UDK: 331.422:66-97
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Preradović, Ljubiša; Antunović, Biljana; Krstić-Furundžić, Aleksandra
 
 Rezime:
 U radu je izložena analiza subjektivnog osjećaja toplotnog komfora na radnom mjestu bazirana na rezultatima ankete sprovedene među zaposlenima banjalučkog Univerziteta tokom proljeća 2012. godine. Anketom su obuhvaćeni zaposleni u pet institucija, lociranih u različitim dijelovima grada, i pri tome su se izjašnjavali o različitim aspektima toplotne ugodnosti u zimskom i ljetnjem periodu. Rezultati analize su pokazali opšte nezadovoljstvo zaposlenih klimom unutrašnjeg prostora, ljeti nešto više nego zimi. Primjenom χ2 - testa nije dobijena statistički značajna razlika subjektivnog osjećaja zaposlenih prema instituciji zimi, kao ni ljeti, za različite aspekte toplotne ugodnosti, osim u slučaju osjećaja nagle promjene dnevne temperature u zimskom periodu (χ2 = 9.621, p = 0.022).
 
 Ključne reči:
 Toplotni komfor, anketa, subjektivni osjećaj