Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 799-805


СУБЈЕКТИВНИ ОСЈЕЋАЈ ТОПЛОТНОГ КОМФОРА НА РАДНОМ МЈЕСТУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.108
UDK: 331.422:66-97
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Прерадовић, Љубиша; Антуновић, Биљана; Крстић-Фурунџић, Александра
 
 Резиме:
 У раду је изложена анализа субјективног осјећаја топлотног комфора на радном мјесту базирана на резултатима анкете спроведене међу запосленима бањалучког Универзитета током прољећа 2012. године. Анкетом су обухваћени запослени у пет институција, лоцираних у различитим дијеловима града, и при томе су се изјашњавали о различитим аспектима топлотне угодности у зимском и љетњем периоду. Резултати анализе су показали опште незадовољство запослених климом унутрашњег простора, љети нешто више него зими. Примјеном χ2 -теста није добијена статистички значајна разлика субјективног осјећаја запослених према институцији зими, као ни љети, за различите аспекте топлотне угодности, осим у случају осјећаја нагле промјене дневне температуре у зимском периоду (χ2 = 9.621, p = 0.022).
 
 Кључне речи:
 Кључне ријечи: Tоплотни комфор, анкета, субјективни осјећај