Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 791-797


DIZAJN SAVREMENE HOTELSKE SOBE - IZMEĐU LUKSUZA I PROSTORNE RACIONALIZACIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.107
UDK: 7.012:728.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nikolić, Marko; Milojković, Aleksandar; Keković, Aleksandar
 
 Rezime:
 Kod današnjeg hotela, funkcija hotelske sobe je složenija nego ikada, a njene osnovne karakteristike se menjaju pod uticajem tržišta, tehnološkog napretka i novih, složenijih zahteva klijenata. S druge strane, kao posledica svetske ekonomske krize, optimizacija izgradnje je jedan od najvažnijih kriterijuma za investitore, a samim tim teži se i maksimalnoj prostornoj racionalizaciji. U ovom radu, prikazani su sadašnji i rastući trendovi u arhitektonskom projektovanju hotelskih soba, analiziran je njihov raspored, sa akcentom na prostorno-funkcionalnu organizaciju, i tretman njenog unutrašnjeg uređenja. Cilj rada je da se preporuči najbolji praktični okvir za dizajn hotelske sobe, imajući u vidu savremene zahteve i potrebe klijenata. Glavni doprinos ovog rada treba da bude predlog mogućih rešenja u procesu donošenja odluka u vezi sa projektovanjem hotela.
 
 Ključne reči:
 Savremena hotelska soba, dizajn, luksuz, racionalizacija