Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 783-789


ZNAČAJ ARHITEKTONSKOG KONCEPTA ZA RENTABILNOST PROJEKATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.106
UDK: 72.01:330.322.54
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stojadinović, Zoran; Marinković, Dejan; Senić, Aleksandar
 
 Rezime:
 Značaj arhitektonskog koncepta za rentabilnost projekata izgradnje stambeno-poslovnih objekata je nedovoljno istražena kategorija. U ovom radu, za pet različitih objekata izvršena je optimizacija arhitektonskog koncepta, bez menjanja drugih aspekata projektantskih rešenja. Zatim je izmeren uticaj arhitektonskog koncepta na profit, poređenjem rentabilnosti za originalnu i optimizovanu varijantu. Utvrđeno je da nisu usvajana optimalna rešenja, odnosno da su optimizovana rešenja bila značajno bolja (prosečno 4,4%) u pogledu rentabilnosti. Pored navedene analize, istraženi su uzroci zbog kojih se na projektima ne ostvaruju optimalni arhitektonski koncepti i predložene mere za postizanje optimalnih rešenja.
 
 Ključne reči:
 Arhitektonski koncept, rentabilnost, merljivi parametri