Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 371-377


STABILNOST POLUKRUTO UKLJEŠTENIH PLOČA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.050
UDK: 624.073.12
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zdravković, Slavko; Cuckić, Živko Р.; Cuckić, Vesna
 
 Rezime:
 U radu se daje jedan metod za sračunavanje uticaja kod ploča sa elastičnim ili polukrutim ukljuštenjima. Vrednosti stepena ukljuštenja mogu se odrediti jedino eksperimentalnim putem, dok se računskim putem mogu samo proceniti te vrednosti. Na numeričkim primerima se ukazuje pa promenu statičkih uticaja kod ploča u zavisnosti od stepena uklještenja tj. stepena krutosti veza.
 
 Ključne reči:
 Elastično, kruto i polukruto uklještenje, stepen uklještenja, stepen krutosti veze