Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 325-330


ELASTO-PLASTIČNO IZVIJANJA TANKOZIDNIH GREDA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.043
UDK: 624.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Majstorović, Dijana; Došenović, Milorad; Milašinović, Dragan D.
 
 Rezime:
 Ovaj rad prezentuje primjenu generalizovane teorije grede (generalised beam theory, GBT) za problem izvijanja tankozidnih elemenata od aluminijuma i nehrđajućeg čelika. Ova teorija se pokazala kao vrlo efikasna za analizu lokalne i globalne stabilnosti tankozidnih hladnooblikovanih čeličnih (izotropnih) i kompozitnih (ortotropnih) nosača. U ovom radu posebna pažnja je posvećena definisanju problema stabilnosti primjenom jednostavne kontinualne reološko-dinamičke funkcije modula. Potvrđivanje GBT, njene jedinstvene karakteristike i mogućnosti ilustrovani su na primjeru ravnomjerno pritisnute pravougaone ploče od nehrđajućeg čelika.
 
 Ključne reči:
 GBT, plastična bifurkacija, reološko-dinamička funkcija modula, kritični napon, napon loma