Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 75-80


ANALIZA POUZDANOSTI DRVENIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.008
UDK: 624.011.1:624.046
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Conić,Stefan; Marković, Nemanja; Velimirović, Nikola; Stojić, Nikola
 
 Rezime:
 Rad prezentuje parametarsku analizu pouzdanosti savijene grede. Koeficijent pouzdanosti se određuje za slučajeve iskorišćenja preseka grede usled normalnih napona, smičućih napona ili usled iskorišćenja deformacija grede. Od ova tri uslova samo je jedan merodavan, i to onaj koji daje najmanju nosivost grede. Parametarska analiza je rađena prema zahtevima Evrokodova, kako u vezi analize naprezanja i deformacija, tako i u delu zahteva koji se odnose na pouzdanost konstrukcija. Za određivanje koeficijenta pouzdanosti koriste se poznate metode konstrukcijske pouzdanosti analitički kao i primenom programa. Cilj analize je da pokaže kako se teorijski rezultati pouzdanosti savijene grede koriste u praksi primene Evrokodova.
 
 Ključne reči:
 Pouzdanost, drvene konstrukcije, Evrokodovi