Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 81-86


POSLOVNI KOMPLEKS NA NOVOM BEOGRADU: PRIMER GRAĐENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.009
UDK: 69.05:725.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Furundžić, Božidar S.
 
 Rezime:
 Ovaj rad sažeto prikazuje građenje poslovnog kompleksa nazvanog „GTC Skver“ u Bloku 41a na Novom Beogradu. Kompleks se sastoji od dve poslovne zgrade, jedne zgradeza trgovinu, ulaznog platoa i parkinga. Investitor (“GTC“) odabrao je konsultanta (“EC Haris“) i izvođača („Alpine“). Graditeljski tim čine zaposleni svih učesnika (investitor, menadžer projekta, arhitekta, konstruktor građevine, procenjivač količina, izvođač). Postupak građenja (administracija, organizacija, odgovornost, komunikacija, program, planiranje, inspekcija, kontrola, nadzor, odobrenje, izveštavanje, predaja) je u potpunosti sproveden prema priznatoj međunarodnoj praksi. Izvođač, kod koga autor je bio član tima, postigao je kvalitet u vremenskom roku i u okviru budžeta.
 
 Ključne reči:
 Poslovna zgrada, građenje, postupak, upravljanje projektom