Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 113-124


SANACIJA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA ZA PRIHVATANJE NOVE FASADE U ULICI ZELENI VENAC BR. 18 U BEOGRADU
 
UDK: 69.059.25/.32
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miroslav T. Bešević, Nebojša Milovanović, Miroljub Todorović, Daniel Kukaras
 
 Rezime:
 Poslovni objekat je spratnosti P 0 +Pr +13 spratova i nalazi se u Beogradu u ulici Zeleni Venac br.18. Noseća konstrukcija objekta je armiranobetonska do 12. sprata, dok su poslednje dve međuspratne konstrukcije zajedno sa stubovima izvedene kao čelična konstrukcija. Ukupna visina objekta iznosi 52.73 m. Na zahtev Investitora i na osnovu arhitektonskog rešenja, urađen je projekat nove fasade, koji po svom izgledu zadržava oblik stare fasade, dok se u konstruktivnom smislu oslanjanje fasade znatno razlikuje u odnosu na staro rešenje i kao takvo rešenje, uslovilo je da postojeći armiranobetonski elementi koji prihvataju uticaje od fasade moraju pretrpeti određena sanaciona rešenja. Pre usvajanja sanacionog rešenja sprovedena je detaljna analiza uticaja od vetra i težine nove viseće fasade, a izvršeno je i ispitivanje kvaliteta ugrađenih materijala u konstrukciji za nošenje fasade, (uzimanjem cilindričnih uzoraka). Sanacija se sprovodi u vidu karbonskih traka,(CFRP Laminates),uzimajući u obzir nesmetano postavljanje novih anker nosača za vezu AL-nosača.
 
 Ključne reči:
 uzorci, sanacija, karbonske trake, analiza opterećenja, uticaji vetra, ispitivanja materijala, nosivost