Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 125-132


PREGLED, ISPITIVANJE I DIJAGNOSTIKA OŠTEĆENJA ZIDOVA PRAVOSLAVNOG HRAMA U IZGRADNJI „KOZME I DAMJANA“ U KIKINDI
 
UDK: 69.059.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ilija M. Miličić
 
 Rezime:
 U radu se primenjuje procedura u postupku kontrole pri izvođenju građevinskih radova sa jednim metodološkim pristupom, pregled – ispitivanje – dijagnoza. Primenjeni postupak na licu mesta je merenje pH vrednosti rastvorene supstance u vodi. Na osnovu pregleda i ispitivanja data je dijagnoza na licu mesta uočenog produkta hemijske reakcije na površinama zidova od pune opeke normalnog formata. Tako je dijagnostifikovano površinsko oštećenje zidova nastalo kao produkt hemijske reakcije (so) poznatoj pod imenom „šalitra“.
 
 Ključne reči:
 Pregled, ispitivanje, dijagnoza, zid, opeka, pH vrednost, šalitra.