Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 167-172


GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA NA DIONICI NAFTOVODA OD TERMINALA BROD DO GRANICE NA RIJECI SAVI
 
UDK: 621.643:665.61:550.82
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Neđo Đurić
 
 Rezime:
 Aktiviranjem Rafinerije nafte u Brodu, otvoren je prostor za njeno povezivanje sa Slavonskim Brodom i regionalnim naftovodom u Hrvatskoj. Za te potrebe neophodno je rekonstruisati postojeći naftovod, radi dopune namjene u transportu naftnih derivata. U tu svrhu provedena su određena geotehnička istraživanja terena i definisani uslovi iskopa i zatrpavanja rova.
 
 Ključne reči:
 Naftovod, geotehnička istraživanja, geotehnički uslovi, iskop rova