Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 69-73


KARAKTERISTIKE KOMASACIONIH PROJEKATA
 
UDK: 528.46:711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Žarko Nestorović
 
 Rezime:
 Komasacija kao agrarna mera predstavlja predmet interesovanja stručne i naučne javnosti ali u sve većoj meri i poljoprivrednika i agrarne industrije. Potrebe za hranom stalno rastu i ovaj trend će se održati i u budućnosti. Poljoprivredne površine su ograničene i održavanje njihovog kvaliteta je pred stalnim izazovima. Jedina strategija za zadovoljavanje rastućih potreba za hranom jeste povećanje proizvodnje po jedinici površine uz stalno snižavanje troškova. Usitnjeni posedi predstavljaju prepreku za realizaciju ove strategije. Komasacija je sredstvo koje se pravilnom primenom može upotrebiti za realizaciju pomenute strategije. Međutim komasacioni projekti su složeni, višedimenzionalni projekti koji mogu biti izloženi različitim rizicima. Cilj ovog rada jeste da ukaže na neke karakteristike komasacionih projekata prema savremenoj literaturi i praksi.
 
 Ključne reči:
 Projekti, ciljevi, komasacija, strategija