Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 75-85


STRATEGIJE U OBRAZOVANJU I PROFESIONALNA GEODETSKA PRAKSA
 
UDK: 378:528
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Žarko Nestorović
 
 Rezime:
 Bez odgovarajućeg obrazovanja, na današnjem nivou razvoja znanja i tehnologije, praktično nije moguće formiranje potrebnog broja kadrova osposobljenih da se uključe u bilo koju proizvodnu oblast u društvu i da obezbede njeno funkcionisanje. Sa druge strane, razvoj ljudskih potreba i mehanizmi njihovog zadovoljavanja stalno pred sistem obrazovanja postavljaju nove zadatke tako da obrazovanje kadrova uvek zaostaje za potrebama prakse. Iz tog razloga obrazovni sistem mora da definiše ciljeve koje želi da ostvari. Strategija se grubo može definisati kao sredstvo za ostvarivanje ciljeva. U ovom radu će se razmotriti strategije u obrazovanju sa aspekta geodetske prakse.
 
 Ključne reči:
 Obrazovanje, ciljevi obrazovanja, strategije u obrazovanju, profesionalna geodetska praksa