Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 525-534


ПИТАЊЕ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРОСТОРА У ВРЕМЕ „ИНВЕСТИТОРСКОГ УРБАНИЗМА“
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.51
UDK: 711.4(497.7)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Пенчић, Дивна; Лазаревски, Стефан
 
 Резиме:
 Прегледом тренутног стања урбаног јавног простора последњих деценија, рад објашњава однос између тренутних приоритета урбанистичког планирања и промене које се због њих дешавају у градовима. Истраживање је спроведено у делу града Скопља, тачније на територији општине Центар, као најистакнутији пример ситуације.
 
 Кључне речи:
 урбанистичко планирање, отворени јави простор, „инвеститорски урбанизам“