Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 505-514


МОРФОЛОГИЈА И ГРАДСКИ РЕПЕРИ – ОДРАЗ СЛИКЕ НОВОГ БЕОГРАДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.49
UDK: 711.41
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милошевић, Сара; Дивац, Марија; Јевтић-Новаковић, Катарина
 
 Резиме:
 Промена политичке и културне климе која је наступила са завршетком Другог светског рата имала је директног утицаја на схватање важности улоге коју је архитектура играла у промовисању општеприхваћених друштвених вредности новог друштва и државе. Једна од основних урбанистичких тема у пројектовању нових простора и градова јесте поштовање духа места, што је у случају осмишљавања Новог Београда представљало интересантно питање. Нови град је настао као резултат многобројних конкурса, при чему је сваки блок третиран посебно. Може се рећи да је архитектура стамбених објеката Новог Београда архитектура модернизма, док је град планиран по принципима функционалистичког града. Као последица долази до појаве отежаног сналажења у простору, јер блокови наликују један другоме. Изузетак су поједини објекти који се издвајају својом висином, величином или наменом. Инструментални систем оријентације по блоковима функционише много квалитетније него нумерација улаза по улицама. Кроз анализу два блока, који су разичити по сету успостављених критеријума, указаће се на значај односа морфологије блока са аспекта постојања градских репера који дају препознатљивост простору. Критеријуми се обично преклапају и узајамно прожимају, утичу једни на друге. Ова тема отвара простор за анализу флексибилности модела и могућности различитих интерпретација организације простора, обликовања, распореда функција. Поставља се питање у ком правцу ће Нови Београд градити свој нови идентитет? Да ли оставити споменик једног времена уз мале, не тако структуралне дораде и дозволити да слика града остане оваква каква јесте или пак утицати на простор променама маса, боја, концепта модернистичког пројектовања?
 
 Кључне речи:
 морфологија, градски репери, Нови Београд, идентитет