Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 953-962


ПОТЕНЦИЈАЛИ РАВНИХ КРОВОВА ЗА ПРИМЕНУ УРБАНЕ АГРИКУЛТУРЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.088
UDK: 69.024:635
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Василевска, Љиљана; Милановић, Данијела; Василевска, Магдалена
 
 Резиме:
 У раду се разматрају потенцијали равних кровова за примену урбане агрикултуре, будући да су се као форма и елемент изграђеног окружења показали веома погодним за операционализацију овог све присутнијег концепта одрживог урбаног развоја. Фокус истраживања је на анализи потенцијала различитих типова равних кровова за примену различитих категорија урбане агрикултуре, као и на сагледавању еколошких, економских и социјалних користи на овај начин примењенe форме концепта урбане агрикултуре.
 
 Кључне речи:
 Урбана агрикултура, урбана агрикултура на крововима, равни кровови, потенцијал, урбанистичко планирање и пројектовање, користи примене