Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 77-86


МЕРОДАВНО ТРАЈАЊЕ КИША ЗА ПРОРАЧУН ВЕЛИКИХ ВОДА НА НЕИЗУЧЕНИМ СЛИВОВИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.007
UDK: 556.532:551.501
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Плавшић, Јасна; Златановић, Никола; Тодоровић, Андријана
 
 Резиме:
 Оцена рачунских великих вода на малим неизученим сливовима традиционално се заснива на прорачуну хидрограма великих вода услед рачунских киша. Разматра се утицај избора меродавног трајања рачунских киша на рачунске велике воде на примеру изученог слива реке Обнице за који се рачунске велике воде оцењују класичним инжењерским методама за неизучене сливове (синтетички јединични хидрограми и метода СЦС). Поређењем добијених рачунских великих вода са одговарајућим протоцима добијеним статистичком анализом података мерења долази се до препорука за избор меродавног трајања рачунских киша.
 
 Кључне речи:
 велике воде, рачунске кише, трајање кише, синтетички јединични хидрограм, метода СЦС