Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 45-52


WORKING EFFICIENCY OF REINFORCED CONCRETE BAY BRIDGE STRUCTURES WITH CORROSIVE DEFECTS CONCRETE AND STEEL REINFORCEMENT
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.004
UDK: 624.21.012.45:620.193
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Emelyanov, Sergey; Pakhomova, Ekaterina; Semicheva, Natalya
 
 Резиме:
 The paper presents an analysis of corrosion processes and identifies main causes of durability loss in operating reinforced concrete bridges. The paper also discusses some methods used to assess the reinforcement corrosion rates in reinforced concrete structures of motorway bridges.
 
 Кључне речи:
 reliability, reinforced concrete bridges, reinforcement corrosion