Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017.год., стр. 103-118


БАШТИНА ИЗМЕЂУ СОЦИЈАЛИЗМА, ТРАНЗИЦИЈЕ И КАПИТАЛИЗМА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.007
UDK: 72.03
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алаџић, Викторија; Дулић, Оливера
 
 Резиме:
 Предмет овог рада је анализа три карактеристична случаја на чијим примерима ће бити прика-зан однос према баштини у различитим историјским периодима и начин на који је тај однос утицао на њихово стање. Ради се о Шпицеровој вили у Беочину, дворцу Фернбах у Алекси Шантићу и суботичкој Синагоги. Сва три објекта грађена су на прекретници 19. у 20. век, претежно у стилу сецесије и представљају вредне примере архитектонске баштине у Србији са статусом споменика културе. У променама друштвено-политичких система, на територији Војводине, током 20. века, сва три објекта су подлегала истим законима, али су власнички односи били другачији и другачији однос локалне заједнице према културном наслеђу.
 
 Кључне речи:
 архитектура, гради-тељска баштина, ревитализација, суботичка синагога, каштел Фернбах, Шпицерова вила