Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017.год., стр. 89-102


ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ ПАРЦЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.006
UDK: 625.712.25
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шкондрић, Јован; Јокановић, Игор
 
 Резиме:
 Проширење капацитета Грађевинског факултета Суботица у виду анекса и спортске хале (друга фаза) захтева и одговарајућу саобраћајну инфраструктуру која би задовољила допунску потражњу. У раду је приказано могуће решење саобраћајних површина које сервисира комплетну парцелу, као и уређење зелених површина на слободном делу парцеле.
 
 Кључне речи:
 саобраћајне површине, паркинг места, обрада зелених површина, пешачке стазе