Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017.год., стр. 45-56


АНАЛИЗА ВЕГЕТАЦИОНОГ ИНДЕКСА СЕМБЕРИЈЕ ОБРАДОМ САТЕЛИТСКОГ СНИМКА У СОФТВЕРСКОМ ПРОГРАМУ IDRISI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.003
UDK: 528.425:581.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђурић, Дијана; Пожар, Теа
 
 Резиме:
 Анализа простора Семберије и њеног вегетационог индекса у овом раду урађена је анализом Landsat сателитског снимка и његовом обрадом у софтверу Idrisi. Једним правим колор композитом и са три лажна колор композита различитих спектралних канала добијене су различите комбинације боја које представљају стање овог простора. Такође, преко софтвера Idrisi је урађен вегетациони индекс NDVI, који се користи за анализу оштећене и болесне вегетације. Добијени резултати сателитског снимка нам дају увид у стање вегетационог покривача простора Семберије, a такође и могућности за побољшање.
 
 Кључне речи:
 сателитски снимaк, Idrisi, Семберија, вегетација