Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 163-173


АНАЛИЗА ПРОЦЕСА РЕСТИТУЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ СУБОТИЦА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.14
UDK: 347.233/.235(497.113 SUBOTICA)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Несторовић, Жарко
 
 Резиме:
 Својинско питање у бившој Југославији, након Другог светског рата, решено је одузимањем имовине од приватних власника, и у складу са тада општим трендом колективизације, превођењем приватне својине у тзв. општенародно, а потом у државно и друштвено власништво. Државна, а потом и друштвена својина доминирала је у свим областима економског и друштвеног живота, док је приватна својина била у тој мери потиснута да је статистички била скоро безначајна. Проблем обештећења правних и физичких лица, којима је у периоду од 1945. до 1958. године одузимана имовина на основу групе прописа о национализацији, конфискацији, секвестрацији, аграрној реформи и др. мерама, представљао је дуже време једно од најважнијих нерешених питања, која су суковљавала јавност у Србији. За адекватно решевање овог проблема, заинтересовани су пре свега бивши власници одузете имовине, али и садашњи власници или корисници национализоване имовине. Предмет истраживања овог рада јесте реституција непокретности и начин уписа правних последица реституције у јавним књигама, на примеру верских заједница на територији општине Суботица.
 
 Кључне речи:
 национализација, реституција, катастар