Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 163-173


ANALIZA PROCESA RESTITUCIJE NA PRIMERU VERSKIH ZAJEDNICA U OPŠTINI SUBOTICA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.14
UDK: 347.233/.235(497.113 SUBOTICA)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Trifković, Milan; Nestorović, Žarko
 
 Rezime:
 Svojinsko pitanje u bivšoj Jugoslaviji, nakon Drugog svetskog rata, rešeno je oduzimanjem imovine od privatnih vlasnika, i u skladu sa tada opštim trendom kolektivizacije, prevođenjem privatne svojine u tzv. opštenarodno, a potom u državno i društveno vlasništvo. Državna, a potom i društvena svojina dominirala je u svim oblastima ekonomskog i društvenog života, dok je privatna svojina bila u toj meri potisnuta da je statistički bila skoro beznačajna. Problem obeštećenja pravnih i fizičkih lica, kojima je u periodu od 1945. do 1958. godine oduzimana imovina na osnovu grupe propisa o nacionalizaciji, konfiskaciji, sekvestraciji, agrarnoj reformi i dr. merama, predstavljao je duže vreme jedno od najvažnijih nerešenih pitanja, koja su sukovljavala javnost u Srbiji. Za adekvatno reševanje ovog problema, zainteresovani su pre svega bivši vlasnici oduzete imovine, ali i sadašnji vlasnici ili korisnici nacionalizovane imovine. Predmet istraživanja ovog rada jeste restitucija nepokretnosti i način upisa pravnih posledica restitucije u javnim knjigama, na primeru verskih zajednica na teritoriji opštine Subotica.
 
 Ključne reči:
 nacionalizacija, restitucija, katastar