Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 18, 2009.год., стр. 81-90


VREDNOVANJE I KLASIFIKACIJA KATASTARSKIH OPŠTINA ZA KOMASACIJU U OPŠTINAMA MODRIČA I VUKOSAVLJE
 
UDK: 528.4:631.11
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Dr. Milan Trifković, Nikić Duško, Boţić Nenad
 
 Резиме:
 U radu je razmotren problem vrednovanja katastarskih opština, a u cilju utvrđivanja prioriteta prilikom donošenja odluka o ureĎenju zemljišne teritorije komasacijom.
 
 Кључне речи: