Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 18, 2009.год., стр. 7-16


ПОПРЕЧНЕ ВИБРАЦИЈЕ ПЛОЧА КОД СТОХАСТИЧКИ ПРОМЈЕЊИВИХ ПОРЕМЕЋАЈНИХ СИЛА ПРИМЈЕНОМ МЕТОДА КОНАЧНИХ ТРАКА
 
UDK: 624.042.4/.7:681.32
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Драган Д. Милашиновић, Александар Борковић
 
 Резиме:
 У раду је приказано моделирање динамичког одзива плочастих савијајућих конструкција усљед дејства произвољне динамичке побуде. Једначине кретања су ријешене трансформацијом на нормалне координате, док су модалне једначине ријешене методом “корак по корак”. Коначан одзив конструкције је добијен суперпозицијом по модовима. Приказани алгоритам је имплементиран у софтверском пакету Mathematica и у програмском језику FORTRAN, те је добијен програм МКТСВ. Верификација кода је извршена поређењем са резултатима добијеним коришћењем комерцијалног МКЕ програма ABAQUS.
 
 Кључне речи:
 Метод коначних трака, земљотрес, динамичка анализа