Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 391-396


УТИЦАЈ НАНОСИЛИКЕ НА МЕХАНИЧКА СВОЈСТВА БЕТОНА ВИСОКИХ ЧВРСТОЋА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.039
UDK: 666.982.24
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јанковић, Ксенија; Стојановић, Марко; Бојовић, Драган; Лончар, Љиљана; Антић, Лана
 
 Резиме:
 Велики број истраживања у свету се бави добијањем материјала који има знатно побољшана својства у односу на конвенционалне матереријале. Примена наносилике је једна од могућности за добијање бетона високих чврстоћа. У овом раду је приказано истрживање утицај наносилике и челичних влакана на механичка својства бетона. Упоређивани су резултати испитивања бетона без и са додатком 2% наносилике и додатком челичних влакана од 0, 2 и 4%, недеструктивним и деструктивним методама.
 
 Кључне речи:
 бетон високих чврстоћа, наносилика, челична влакна