Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 143-153


УТИЦАЈ ИЗБОРА ПРОРАЧУНСКОГ ДИЈАГРАМА ЧЕЛИКА НА НОСИВОСТ АБ ПРЕСЈЕКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.013
UDK: 624.01.45.044
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Татар, Саша; Вукомановић, Радован; Зрнић, Драган
 
 Резиме:
 У раду је извршена анализа утицаја избора прорачунског дијаграма челика на количину потребне арматуре, односно носивости пресјека. Рад је базиран на Еврокоду за прорачун бетонских конструкција који даје могућност избора прорачунског дијаграма за арматуру између константног и билинеарног (са ојачањем). За потребе рада извршено је и експериментално испитивање узорака арматуре доступне на нашем тржишту (Б500) у циљу добијања реалних радних дијаграма и поређења њихових карактеристичних вриједности са препорученим у правилнику. Поређење носивости пресјека и потребне количине арматуре је извршено на конкретним бројним примјерима за једноструко и двоструко армиране пресјеке. На основу тога, изведени су одређени закључци о утицају избора прорачунског дијаграмима арматуре на рачунску носивост пресјека, као и оправданост примјене прорачунског дијаграма са ојачањем, у односу на класични дијаграм.
 
 Кључне речи:
 Армирани бетон, носивост пресјека, Еврокод, радни дијаграм челика, РДЧ