Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 583-588


КАЛИБРАЦИЈА ПАРШАЛОВОГ СУЖЕЊА ЗА МЕРЕЊЕ ХИДРОГРАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.072
UDK: 532.57
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Габрић, Огњен; Hovány, Lajos; Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан
 
 Резиме:
 За Паршалово сужење ширине б=25 мм стручна литература даје зависност протицаја и дубине воде у сужењу за дијапазон протицаја 0.13-4.38 л/с. Волуметријским мерењем протицаја воде и нивоа ултразвучним сензором, доказано је да је мерење хидрограма за дијапазон протицаја од 0- 3 л/с омогућено једначином (2) (тачношћу од -5.36 до +4.99%), односно једначинама (4) и (5) (тачношћу -3.46 до +4.77%), при температурама воде од 11.5 до 16оЦ.
 
 Кључне речи:
 грешка мерења, калибрација, Паршалово сужење, непотопљено течење, ултразвучни сензор