Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 543-549


ЗАВИСНОСТ ХИДРОДИНАМИЧКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА СЛАПИШТА ОД ПРОТОКА И НИВОА ДОЊЕ ВОДЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.067
UDK: 532.51
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миловановић, Бојан; Зиндовић, Будо; Стојнић, Иван; Војт, Предраг; Капор, Радомир; Савић, Љубодраг; Кузмановић, Владан
 
 Резиме:
 У раду се анализирају хидродинамичка оптерећења која делују на дно и зидове слапишта степенастих прелива код гравитационих бетонских брана. За потребе истраживања направљен је физички хидраулички модел и одређена су карактеристична мерна места. За различите протоке и нивое доње воде, извршена су опсежна мерења на основу којих је добијена поуздана расподела хидродинамичког оптерећења у слапишту.
 
 Кључне речи:
 слапиште, хидродинамичко оптерећење, флуктуација притисака