Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 393-401


АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЗЕМЉОТРЕСА НА КРУЖНУ ТУНЕЛСКУ ЦЕВ У ПОДУЖНОМ ПРАВЦУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.049
UDK: 624.19:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лукић, Драган; Петронијевић, Предраг; Златановић, Елефтерија
 
 Резиме:
 У раду је описан 3Д нумерички модел одговора конструкције тунелске кружне цеви у околној средини (тло/стена) за случај сеизмичког дејства у правцу подужне осе тунела. Модел симулира интеракцију конструкције и стенске масе у сеизмичким условима. Анализом су обухваћени нелинеарни ефекти садејства система тунелска конструкција – стенска маса. За илустрацију сеизмичког понашања примењеног модела, анализирана су два случаја уз варирање различитих сеизмограма. Први случај презентује тунел код кога је омогућено несметано померање тачака портала у правцу осе тунела. У другом случају моделом је симулиран тунел велике дужине код кога су тачке на порталима везане еластичним ослонцима.
 
 Кључне речи:
 нумерички модел, динамички одговор, тунелска конструкција, анализа у подужном правцу