Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 149-158


МЕТОДЕ ЗА ПРОЦЕНУ ЕКСТЕРНИХ ТРОШКОВА САОБРАЋАЈА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.15
UDK: 656.1:338.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јокановић, Игор; Kamel, Howaida
 
 Резиме:
 Екстерни трошкови саобраћаја представљају утицаје на друштво изражене у новчаним јединицама, као последице саобраћајних активности, али који нису директно настали од активности којима управља агенција за путеве и/или од корисника саобраћајних услуга. Корисници путева захтевају скупу инфраструктуру и остварују различите екстерне трошкове, како у саобраћају (загушења и удеси), тако и према остатку популације (удеси, загађења, бука, деградација животне средине). Анализа екстерних трошкова саобраћаја се најчешће, у области еколошке економије, користи за дефинисање и анализу користи које се остварују улагањима у заштиту и унапређење животне средине у области саобраћаја. Процена екстерних трошкова се обавља како би се исти могли, у одређеној мери, повезати и са средствима уложеним у области путева. Овај рад представлја општи преглед екстерних трошкова саобраћаја са посебним нагласком на методе за њихову процену, неопходне улазне и излазне елементе корисне за интернализацију трошкова.
 
 Кључне речи:
 Саобраћај, животна средина, екстерни трошкови, процена, интернализација