Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 829-835


ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА УЈЕДИНИТЕЉА У НИШУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.112
UDK: 725.94:711.61(497.11Niš)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирић, Александра; Јовановић, Милена
 
 Резиме:
 Основна морфолошка структура централног градског језгра Ниша условљена је историјским развојем града, положајем првобитно изграђених фортификационих и урбаних структура и главних путних праваца. Трг Краља Александра је прошао кроз вишеструку урбану трансформацију карактеристичну за градове који су, попут Ниша еволуирали у континуитету постојања од римског доба до данас. Трг је данас посвећен сећању на Краља Александра И кога историја памти по томе што је 1918. године прокламовао уједињење Срба, Хрвата и Словенаца у јединствену државу. Предмет овог рада je перцепција Трга Краља Александра, не само кроз вредновање архитектонских елемената вишеструко преобликоване урбане целине, већ и њихових међусобних односа у оквиру нераскидивих веза које остварују са осталим архитектонским структурама у окружењу. Такође, биће речи о условима настајања трга и самог споменика Краљу Александру као препознатљивом градском реперу, о коме је у стручној литератури до сада било веома мало речи.
 
 Кључне речи:
 Ниш, Арнаут пазар, Трг кнеза Михаила, Трг Краља Александра, Јахач на коњу, споменици културе, урбана регенерација