Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014.год., стр. 93-102


ТРАНЗИЦИОНИ ПРОЦЕСИ У И УЛОГА ГРАДОВА У ИСТОЧНОЈ И ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.009
UDK: 911.375(4-11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Стојков, Борислав
 
 Резиме:
 Градови Источне и Југоисточне Европе који пролазе кроз динамичне и неизвесне процесе друштвене, економске и политичке транзиције, суочени су са озбиљним изазовима у односу на стабилизованије градове Централне и, нарочито, Западне Европе. Ранија политика централизације суочена је са политичким, административним и економским променама, као и тежњама ка децентрализацији, регионализацији и полицентризму. Ове супротстављене тенденције још увек у великој мери утичу на ниво конкурентности градова Источне и Југоисточне Европе. Ради тога пажња се нужно усмерава ка функцијском позиционирању градова у ширим метрополитенским и регионалним оквирима. Друго битно усмерење представља почетна тенденција повезивања односно умрежавања метрополитенских подручја на широј регионалној основи. И једна и друга тенденција упућују на кључни проблем нивоа квалитета управљања градовима према савременим мерилима, уместо класичног хијерархијског модела вршења власти. У раду су истакнути примери градова из земаља Источне и Југоисточне Европе као и неких градова Централне Европе који су прошли кроз почетне процесе транзиције.
 
 Кључне речи:
 Транзиција, град, функције, умрежавање, управљање