Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 22, 2013.год., стр. 209-220


KARAKTERISTIKE APLIKATIVNOG PROGRAMA STRUCTSTATICS '13
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.019
UDK: 004.42STRUCTSTATICS'13
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Vojislav Mihailović, Aleksandar Landović
 
 Резиме:
 Posle pojave aplikativnog programa Construct SECTIONS ‘04 i programa ConstructELEMENTS’05 primljeno je više sugestija da se u istom obliku izradi program koji bi obrađivao najčešće zadatke u statici konstrukcija. Pored toga, želja autora je bila da se stvori program koji bi što uspešnije i jednostavnije rešavao najčešće zadatke u građevinskoj praksi iz ove oblasti. Prikazana su rešenja za: bazične grede, kontinualne grede, rešetke i okvire u ravni. Automatizovan je postupak određivanja uticajnih linija za bazične i kontinualne grede. Dosledno je sprovedena namera da prikazani postupci budu bliski inženjerima , koji imaju solidno klasično znanje iz teorije konstrukcija. Program zamenjuje potrebu za korišćenjem velikog broja formula i rešenja koja se mogu naći u knjigama i priručnicima. Prikazani su primeri vrlo česti u analizama konstrukcija pri projektovanju i građenju AB, PB i drugih konstrukcija.
 
 Кључне речи:
 Programska aplikacija, teorija konstrukcija, statika, uticajne linije.