Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 22, 2013.год., стр. 145-157


GEOTEHNIČKI USLOVI TEMELJENJA OBJEKATA TERMOELEKTRANE UGLJEVIK 3 U UGLJEVIKU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.014
UDK: 550.8.04/.05
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Neđo Đurić, Petar Mitrović
 
 Резиме:
 Termoelektrana Ugljevik 3, planirana kao III faza izgradnje kompleksa termoelektrana Ugljevik, nalazi se u proširenom krugu postojeće Termoelektrane I i ranije započete a nezavršene Termoelektrane II. Ranije su postojala geološka i geotehnička istraživanja za prethodne dvije faze, dok se treća faza u to vrijeme nije planirala. Izgradnja treće faze termoelektrane, zahtijevala je prethodno proučavanje geotehničkih karakteristika terena i uslova temeljenja objekata. U sklopu proučavanja navedenih karakteristika provedena su prvo istraživanja za nivo idejnog projekta. Dobiveni rezultati su dali osnovnu sliku o karakteristike terena i otvorena su određena pitanja koja je bilo potrebno riješiti dodatnim istraživanjima u fazi izrade glavnog projekta. Uglavnom su pitanja vezana za strukturno tektonski slop terena i seizmogenost prisutnih rasjeda. Dodatnim istraživanjima definisan je položaj rasjeda, njegovi elementi i seizmogenost, koja nije aktivna. Podaci dobiveni terenskim istraživanjima i laboratorijskim ispitivanjima dovoljni su za analizu geotehničkih uslova temeljenja objekata i geostatičke proračune. Na osnovu odabranih reprezentativnih parametara za određene sredine dat je prijedlog dubokog i plitkog temeljenja objekata, zavisno od vrste objekta, njegovog značaja i uticaja na geološku sredinu.
 
 Кључне речи:
 Objekti, geološka sredina, geotehnički uslovi, geotehnički proračuni.