Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 22, 2013.год., стр. 31-41


СЛОБОДНЕ ВИБРАЦИЈЕ ОЈАЧАНИХ ТАНКОЗИДНИХ НОСАЧА ПРИМЈЕНОМ МЕТОДА КОНАЧНИХ ТРАКА СА ПОДУЖНИМ И ПОПРЕЧНИМ УКРУЋЕЊИМА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.001
UDK: 624.073.8:534-16
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Борковић, Александар
 
 Резиме:
 У раду се даје један приступ анализи слободних вибрација ојачаних танкозидних носача. Примијењен је метод сложених трака код кога се за апроксимацију помјерања у подужном правцу користе тригонометријски редови, а у попречном правцу полиноми. Због своје полуаналитиче природе, овај метод обећава тачније резултате за одређене класе конструкција у односу на чисто нумеричке поступке као што је метод коначних елемената. Представљени поступак унапређује класични метод коначних трака уводећи могућност моделирања танкозидних носача са подужним и попречним укрућењима. Утицај укрућења се уводи у коначну траку преко одговарајућих крутосних и инерцијалних карактеристика чиме се добија сложена трака. Овакав приступ омогућава ефикасан прорачун ојачаних танкозидних конструкција без потребе за увођењем додатних степени слободе који би описивали понашање укрућења. Једино ограничење јесте да укрућења морају бити витке греде чије се поље помјерања може дефинисати на основу помјерања само једне линије. Описана процедура је програмирана у софтверском пакету Wолфрам Матхематица, те је на крају дат одговарајући нумерички примјер. Кроз поређење са комерцијалним програмом Абаqус извршена је верификација представљеног приступа.
 
 Кључне речи:
 слободне вибрације, ојачани танкозидни носачи, метод сложених трака