Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010.год., стр. 79-91


АНАЛИЗА НОСИВОСТИ СПРЕГНУТИХ АБ ОКРУГЛИХ СТУБОВА СА КРУТИМ ЧЕЛИЧНИМ ПРОФИЛИМА
 
UDK: 624.166 : 669.14.018.291
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирослав Т. Бешевић, Александар Ландовић , Данијел Кукарас, Тома Трујић
 
 Резиме:
 Објекат је правоугаоног облика, у подземном делу димензија 60.0 м×50.0 м а у надземном делу 44.0x32.0 м, висине 20.0м. Услед несметаног одвијања паркирања аутомобила у гаражи објекта и укидању појединих стубова изнад нивоа приземља архитектонски услови, (јављају се већа оптерећења стубова) т.ј. ограничене су њихове димензије. Из тог разлога је усвојено решење са спрегнутим армирано-бетонским округлим стубовима са челичним крутим профилима (Ø70 до Ø100 цм). Осна растојања стубова су 7,6 м и 9,0 м, али постоје и поља где је распон 9,6 м. Прорачун спрегнутих стубова и димензионисање спроведено је према важећим прописима SRPS и Evrokod – у 4, за комбинацију притиска и двоосног савијања. Изабран је најповољнији профил за спрезање у виду завареног И профила. Распоред оптерећења по стубовима варира од 4000 kN-11000 kN. Челични део армирано – бетонских спрегнутих стубова израђен је од заварених лимова дебљине т=40 мм.
 
 Кључне речи:
 Челик, спрезање, прорачун, димензионисање, Ен стандарди, лимови.