Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010.год., стр. 5-19


НУМЕРИЧКО РЕШАВАЊЕ ЈЕДНАЧИНА ВОДНОГ УДАРА
 
UDK: 532.511:167.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирјана Исић, Миодраг Спасојевић, Золтан Хорват
 
 Резиме:
 У раду је приказано решавање једначина неустаљеног течења у системима под притиском применом два поступка са фиксном рачунском мрежом. Први поступак подразумева решавање поједностављених једначина (такозвани тачан експлицитни поступак), док се код другог поступка решавају комплетне једначине уз интерполацију (такозвани интерполациони експлицитни поступак). Применом изведених једначина су формирана два нумеричка модела са циљем упореĎивања резултата.
 
 Кључне речи:
 Системи под притиском, неустаљено течење, нумерички модел.