Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 20, 2011.год., стр. 171-179


POJAVA, EVOLUCIJA I TRANSFORMACIJA GRAĐANSKIH VILA NA PALIĆU
 
UDK: 728.82/.84(497.113 PALIĆ) ”18/19”
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Gordana Prčić Vujnović
 
 Резиме:
 U nastojanju da se što sveobuhvatnije prouči arhitektonsko nasleđe Palića s kraja XIX i početka XX veka, u radu su prikazane vile kao specifičan vid arhitekture povremenog stanovanja, koje su nastale sa pojavom kapitalizma i jačanjem srednje građanske klase, kao nove pokretačke snage razvoja. U predmetnom radu se kroz analizu osnovnih obeležja i strukture građanskih vila na Paliću, definišu osnovni tipovi prostorne organizacije u zavisnosti od položaja u okviru urbane strukture, oblika gabarita i osnovnih karakteristika prostornog sklopa. Osnovni cilj rada je doprinos izučavanju pojave, evolucije i transformacije ovog specifičnog objekta stanovanja. Istovremeno želi da se skrene pažnja na ovo dragoceno graditeljsko nasleđe, koje u velikoj meri učestvuje u formiranju identiteta Palića, kao i da se savremenim graditeljima ukaže na suštinske arhitektonske i tradicionalne vrednosti iz prošlosti, koje treba da posluže kao podsticaj stvaralaštvu.
 
 Кључне речи:
 Palić, građanske vile, XIX vek , regulacioni plan, tipske vile, švajcarske vile, XX vek, identitet.