Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 20, 2011.год., стр. 161-169


REGULACIJA ULICA U XIX VEKU NA PRIMERU ULICE DIMITRIJA TUCOVIĆA U SUBOTICI
 
UDK: 711.64:625.712.28/.3(497.113 SUBOTICA)”18”
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Viktorija Aladžić
 
 Резиме:
 Trgovište Sent Marija nastalo je spontanim naseljavanjem stanovništva o čemu svedoči prva rukopisna karta grada inženjera Karla Leopolda Kovača iz 1778. godine. Nakon proglašenja Subotice slobodnim kraljevskim gradom Marija Tereziopolis javljaju se i prvi pokušaji regulacije ulica i trgova. Regulacije ulica krajem XVIII veka i tokom XIX veka, sve do izrade Plana regulacije 1884. godine, odvijale su se pojedinačno, prilikom izgradnje novih objekata. Današnja ulica Dimitrija Tucovića, odnosno nekadašnja ulica Sv. Ivana dobar je primer da se prikaže način regulisanja ulica u ovom periodu. Prvi regulacioni plan koji je napravljen a na kojem je predviđena i regulacija tadašnje ulice Sv. Ivana je plan Karla Leopolda Kovača iz 1782. godine. Nakon toga urađeno je još nekoliko regulacionih planova prilikom gradnje pojedinačnih kuća, da bi konačna regulacija bila određena izgradnjom ugaonih kuća: kuće Gabora Vermeša izgrađene 1846. godine, danas u ulici Dimotrija Tucovića 2 i kuće Grge Mukića izgrađene 1862. godine, danas u ulici Dimitrija Tucovića 14. Regulacija i gradnja ulice završena je 1929. godine podizanjem kuće Teodora Sanitera danas u ulici Dimitrija Tucovića 10. Pojedinačne regulacije rezultirale su pokušajima da se definiše regulacioni plan cele gradske teritorije, koji je urađen u nekoliko navrata, da bi tek 1882. godine izradom Građevinskog pravilnika i Regulacionim planom grada iz 1884. godine bila uspostavljena potpuna pravna regulativa u oblasti urbanog planiranja i izgradnje grada Subotice.
 
 Кључне речи:
 regulacija ulica, urbanističko planiranje, regulacioni planovi, Subotica, XIX vek, arhitektura