Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА








ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 20, 2011.год., стр. 81-99


NUMERIČKA SIMULACIJA PONAŠANJA AB RAMA SA MONTAŽNOM VEZOM RIGLE I STUBA USLED DINAMIČKOG OPTEREĆENJA
 
UDK: 624.042.8:519.876.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Danijel Kukaras, Ljubomir Vlajić
 
 Резиме:
 Rad prikazuje numeričko istraživanje ponašanja AB rama pri dejstvu horizontalnog opterećenja. Ponašanje konstrukcije se analizira za dve vrste horizontalnog opterećenja: linearno rastućeg do sloma konstrukcije i ciklično promenjivog. Posebna pažnja je posvećena vezi stuba i grede pri čemu je ona u jednoj varijanti klasična-monolitna a u drugoj je montažna. Montažna veza pretstavlja spoj izveden primenom čeličnih podvezica i visokovrednih zavrtnjeva. Prikazano istraživanje je sprovedeno kao osnov za planiranje budućeg, eksperimentalnog, istraživanja u pravcu primene opisane montažne veze za poboljšanje ponašanja ramovskih AB konstrukcija pri dejstvu seizmičkih opterećenja i/ili kao metode za povećanje seizmičke otpornosti postojećih konstrukcija.
 
 Кључне речи:
 AB ram, dinamičko opterećenje, montažni spoj, visokovredni zavrtnji, koeficijent trenja, sila pritezanja, nelinearna analiza betonskih konstrukcija