Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022.god., str. 48-62


PREDIKCIJA POPLAVA NA OSNOVU DIGITALNOG MODELA VISINA KREIRANOG SNIMANJEM BESPILOTNOM LETELICOM
 
DOI: 10.14415/JFCE-875
UDK: 627.512:528.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Fehér, Szilárd; Miljković, Stefan; Ogrizović, Vukan; Kuburić, Miroslav; Gabrić, Ognjen
 
 Rezime:
 Voda je najveće prirodno blago Srbije. Međutim, ovo prirodno blago nije samo u korist građana, nego je izazivalo i izaziva najveće prirodne katastrofe sa značajnom materijalnom štetom u državi. U ovom radu obrađena je metodologija upotrebe bespilotne letelice sa integrisanim RTK GNSS modulom, za potrebe snimanje terena metodom Unmanned Aerial Vehicle (UAV) fotogrametrije. Postupno i detaljno su objašnjeni postupci rada, kao i upotreba programa za obradu Pix4D, Global Mapper i kreiranje 3D modela terena. Urađena je kontrola i prikaz postignutih rezultata. Na osnovu digitalnih modela visina, za područje istraživanja, prikazana je simulacija poplava za različite nivoe reke Tise.
 
 Ključne reči:
 Voda, UAV fotogrametrija, 3D model terena