Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 36, 2019.god., str. 39-51


PRIMENA BIMA U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS36.03
UDK: 004:624+69
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jovanov, Aleksandra; Peško, Igor; Mučenski, Vladimir; Šešlija, Miloš; Bibić, Dragana
 
 Rezime:
 BIM (eng. Building Information Modeling) je izgraadnja digitalnog integrisanog modela (informacija) postojeće ili buduće izgrađene okoline.
 
 Ključne reči:
 BIM, FM, IFC, PMBOK, BIM platforme, BIM ugovori, BIM proces, BIM metodologija, pametni gradovi, IoT